Projekt sofinancira:

O projektu

Program izobraževanja strokovnjakov na področju demenc (Pristop-DEM) je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Nosilka projekta je Nevrološka klinika UKC Ljubljana, ki izobraževalni program izvaja skupaj s konzorcijskima partnerjema Psihiatrično bolnišnico Idrija in Zdravstvenim domom Koper.

Osnovni namen in cilj programa je vzpostaviti optimalen obseg znanj, veščin in kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev, ki srečujejo bolnike z demenco v verigi diagnostike, zdravljenja in nege, poskrbeti za enakomerno pokritost vseh slovenskh regij z izobraževalnimi programi, nuditi specifična znanja na področju obravnave demenc, s posebnim poudarkom na oskrbi bolj ranljivih ali depriviligiranih skupin (etične in narodne manjšine, begunci …), nuditi celoten spekter strokovnih znanj, veščin in kompetenc, ob tem pa odpirati tudi vidike, ki v okviru strokovnih obravnav postajajajo vse bolj aktualni (etični vidiki, odkrivanje in obravnava zlorabe bolnikov z demenco …).

Ciljne skupine programa so zdravstveni delavci in sodelavci: zdravniki, medicinske sestre, logopedi, delovni terapevti, študenti medicine in drugih zdravstvenih smeri, ter socialni delavci in študenti socialnih disciplin.

Številke:

Število regijskih izobraževanj:
14
Število predavateljev:
15
Število izvedenih predavanj:
54
Število udeležencev:
700

Vizija in namen

Odpirati vidike, ki v okviru strokovnih obravnav postajajajo vse bolj aktualni (etični vidiki, odkrivanje in obravnava zlorabe bolnikov z demenco …).

Področja izobraževanja

Diagnostika, zdravljenje in zdravstvena nega.

Cilj

Vzpostaviti optimalen obseg znanj, veščin in kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev, ki srečujejo bolnike z demenco.